WBSO

 

WBSO & RDA samengevoegd

Sinds 2016 zijn de fiscale regelingen Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd in de WBSO. Het fiscale voordeel voor zowel loonkosten als andere kosten en uitgaven voor R&D kunnen worden verrekend in de loonbelasting.

U krijgt een vermindering van de loonheffing; ten minste 32% van het loon voor het R&D-project. Voor de kosten en uitgaven binnen de WBSO kunt u via de loonheffing een vermindering aanvragen. De vermindering wordt berekend op basis van de ‘werkelijke kosten en uitgaven’ of het ‘forfaitaire bedrag’.

Als zelfstandig ondernemer kunt u een vaste aftrek in de inkomstenbelasting opvoeren.
Over 2023 is dit € 14.202,–
Als startende ondernemer is uw aftrek … dit wordt nog bekend gemaakt.
Zelfstandige ondernemers kunnen geen fiscaal voordeel meer aanvragen voor eigen kosten en uitgaven zoals met RDA wel mogelijk was.

WBSO en Innovatiebox
De Innovatiebox biedt de mogelijkheid de netto-opbrengsten te belasten tegen een effectief tarief van 9 %.
De box staat open voor opbrengsten waarop octrooi is verleend (octrooi-activa) en voor opbrengsten uit een speur- en ontwikkelingstraject waar een WBSO-verklaring voor is afgegeven.
Deze regeling geldt bijvoorbeeld ook voor kwekersrechten.

Uit de trajecten die Hollands Tuinbouwadvies onder handen heeft, is gebleken dat de opdrachtgevers aanzienlijk kunnen besparen op de belastinguitgaven met deze regeling.

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag alle ins en outs!
U kunt contact opnemen met Wouter Opgenoort via 06 – 389 18 349.