Subsidieregelingen

Hollands Tuinbouwadvies put uit een veelheid aan regelingen, zowel (inter)nationaal als regionaal.

Voorbeelden zijn:

 • Marktintroductie Energie Innovaties (MEI)
 • Kansen voor West
 • MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Milieuinvesteringsaftrek (MIA)
 • Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil)
 • Energie-efficiënte Glastuinbouw (EG regeling)
 • Groenregeling
 • Stimulering Duurzame Energie (SDE+)
 • Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
 • Provinciale regelingen
 • Garantstelling landbouw
 • POP3 subsidie Landbouwers
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)