Subsidie check

Heeft u bouwplannen?
Staan er innovatieve projecten op de rol?
Gaat u energie besparen?
Of...?

Een vroegtijdige inventarisatie van subsidiemogelijkheden vergroot de kans op het kunnen benutten van subsidies. Regelingen zijn vaak tijdelijk open en de verplichtingen mogen pas na toekenning worden aangegaan.

Het loont om dit vooraf uit te zoeken.
Hollands Tuinbouwadvies kan voor u een subsidie check uitvoeren.

De inventarisatie bestaat uit een gesprek en deskresearch op de subsidies die voor uw plannen van belang kunnen zijn. Van de bevindingen ontvangt u digitaal een verslag.

Tip
Ook als u al subsidie heeft aangevraagd, en u wilt een second opinion, kunt u contact opnemen met Hollands Tuinbouwadvies.