Bezwaar maken

Als uw aanvraag voor subsidie is afgewezen, kunt u Hollands Tuinbouwadvies inschakelen om de mogelijkheden tot bezwaar te laten onderzoeken.
Op basis van de uitkomst van het onderzoek bepaalt Wouter Opgenoort samen met de klant of, en hoe, het bezwaartraject zal worden ingezet.
Hollands Tuinbouwadvies begeleidt het gehele traject van bezwaar tot beroep.

De afgelopen 16 jaar heeft Wouter Opgenoort tientallen bezwaar- en beroepszaken gevoerd. En met succes!

Bedrijven waarvoor Wouter Opgenoort de subsidie-aanvraag niet heeft begeleid, kunnen ook van deze dienst gebruik maken.