Groen Label Kas

Een Groen Label Kas, kortweg GLK, staat voor een kas die betere milieuprestaties heeft dan de gangbare kas binnen de glastuinbouw. Met een Groen Label Certificaat komt de kas in aanmerking voor MIA/Vamil.

Hollands Tuinbouwadvies heeft inmiddels meer dan honderd aanvragen begeleid. En met succes!

Om uw nieuwbouwproject in aanmerking te laten komen voor het certificaat Groen Label Kas kan Hollands Tuinbouwadvies uw project van start tot finish begeleiden. Dit betekent: vanaf beoordeling van de technische aspecten van de kas, CO2-uitstoot berekenen, opzetten van energie BV's, fiscale subsidie en fiscale advisering rondom de bedrijfsstructuur en verwerking in de belastingaangifte.
Ook de fiscale aspecten zijn in goede handen bij Hollands Tuinbouwadvies.

De milieuprestaties van een kas worden beoordeeld aan de hand van het certificatieschema Groen Label Kas.
In dit certificatieschema worden minimale eisen gedefinieerd, plus een scala aan keuzemaatregelen, waarmee punten kunnen worden behaald.
Als er voldoende punten worden behaald, mag de (te bouwen) kas Groen Label Kas heten.

Tip: Ook bestaande kassen kunt u voor Groen Label certificeren. Nieuwe investeringen in uw kas kunnen met het GLK certificaat in aanmerking komen voor MIA/Vamil.