Internationaal

Om internationaal zaken doen te stimuleren heeft de overheid verschillende programma’s opgezet die ondernemers helpen bij het uitvoeren en financieren van uitbreidings- en/of investeringsplannen. Vooral opkomende markten en ontwikkelingslanden worden gestimuleerd, omdat ondernemers in deze landen vaak grote bijdragen leveren aan economische en sociale verbeteringen in die landen.

Hollands Tuinbouwadvies heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in internationale trajecten.
Voorbeelden waarvoor subsidie is verkregen en nu door Hollands Tuinbouwadvies worden begeleid zijn: het energieproject van Thanet Earth in Engeland, de teelt van kruiden in Kenia, een pilotproject voor een frietfabriek in Kenia en glastuinbouw in Tunesië.

Hollands Tuinbouwadvies kan u helpen bij het verkrijgen van borgstellingen, financieringen en subsidies voor uw buitenlandse kansen. Het beheren en begeleiden van het project kan daarbij worden verzorgd. Dat kan ook bij lopende subsidieprojecten, zoals voor projecten van de regeling Private Sector Investeringsprogramma (PSI).

Nederlandse bedrijven die investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden konden de afgelopen jaren in aanmerking komen voor PSI. Helaas is dit programma in 2014 voor het laatst opengesteld. Dutch Good Growth Fund, een financieringsprogramma dat in 2014 is geïntroduceerd, kan worden gezien als de opvolger van dit programma. Ook in 2022 kan van dit programma gebruik worden gemaakt.

Wilt u weten welke programma’s en regelingen er nog meer zijn, neem dan contact op met Hollands Tuinbouwadvies.

Dutch Good Growth Fund

Ondernemers die zaken doen in ontwikkelingslanden leveren vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in die landen. Helaas is het vaak lastig de financiering voor dergelijke initiatieven rond te krijgen. De overheid vindt het belangrijk dat uw goede initiatieven wel doorgang vinden.

Om die reden is het financierings- programma Dutch Good Growth Fund geïntroduceerd door het ministerie van Economische Zaken. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de uitvoerder van dit programma.

Het DGGF vult private investeringen aan door garanties en directe
(co-)financiering met terugbetaal- verplichting, zoals leningen en participaties in projecten. Hierdoor wordt het voor u als ondernemer eenvoudiger om financiering te krijgen voor uw plannen in opkomende markten of ontwikkelingslanden.