Internationaal

Om internationaal zaken doen te stimuleren heeft de overheid verschillende programma's opgezet die ondernemers helpen bij het uitvoeren en financieren van uitbreidings- en/of investeringsplannen. Vooral opkomende markten en ontwikkelingslanden worden gestimuleerd, omdat ondernemers in deze landen vaak grote bijdragen leveren aan economische en sociale verbeteringen in die landen.

Hollands Tuinbouwadvies heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in internationale trajecten.
Voorbeelden waarvoor subsidie is verkregen en Hollands Tuinbouwadvies de begeleiding heeft gedaan: het energieproject van Thanet Earth in Engeland, de teelt van kruiden in Kenia, een pilotproject voor een frietfabriek in Kenia en glastuinbouw in Tunesië.

Hollands Tuinbouwadvies kan u helpen bij het verkrijgen van subsidies voor uw buitenlandse kansen. Het beheren en begeleiden van het project kan daarbij eveneens worden verzorgd.

Wilt u weten welke programma's en regelingen er zijn, neem dan contact op met Hollands Tuinbouwadvies.