De subsidie-expert

Wouter Opgenoort (49) is op 1 mei 2007 gestart met Hollands Tuinbouwadvies.

Deze eigen onderneming op het gebied van tuinbouw is in lijn met zeker vier generaties Opgenoort voor hem. Zij waren tuinder. Teelden perkplanten onder Lentse ramen, later in kassen met houten spanten, in breedkappers en in Venlo kassen.

Een opleiding op het gebied van tuinbouw lag voor de hand. Wouter heeft de opleiding aan de HAS in Den Bosch gevolgd. Waarna de studie Master of Science in Management volgde aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden en the University of Greenwich in Londen.

335A4021-2

Wouter heeft drie jaar voor het internationale zaadbedrijf Syngenta Seeds in Enkhuizen gewerkt als gebruikswaarde-onderzoeker pot- en perkplanten.

Daarna behartigde hij zevenenhalf jaar als cliëntadviseur bij GIBO Accountants en Adviseurs de individuele belangen van glastuinders en fruittelers. Wouter adviseerde hen op het gebied van bedrijfskundige, juridische, fiscale en accountancy vraagstukken.