Welkom

Op 1 mei 2007 startte Wouter Opgenoort met Hollands Tuinbouwadvies.

Wouters plan in 2007: glastuinbouwbedrijven bedrijfskundig begeleiden. Daarbij waren subsidie-aanvragen bijzaak.
In de jaren die volgden, kwam het accent steeds meer te liggen op subsidies. Wouter groeide daarmee uit tot de subsidiespecialist voor de glastuinbouw, in binnen- en buitenland.

Als zelfstandig professional werkt hij samen met veel collega’s, om nieuwe innovaties en investeringen mogelijk te maken in de tuinbouw.

Waar Wouter in zijn werk het meest van geniet is de samenwerking en interactie met de tuinders. Subsidieregelingen sluiten niet altijd precies aan op de plannen die een tuinder heeft. Het samen zoeken naar mogelijkheden geeft soms verrassende uitkomsten.

Wouter heeft ervaren dat R&D projecten met subsidie, beter en sneller worden uitgevoerd. Daardoor komt de innovatie daadwerkelijk van de grond.